çalışqanlıq

çalışqanlıq
is. Çalışqan adamın xasiyyəti; zəhmətsevərlik, canyandırma, səyetmə. Özü hər iş bilir, çox da zirəkdir; Çalışqanlıqda misli yoxdur, təkdir. C. C.. Bu qələbə məktəbdə uzun aylar boyu davam edən cidd-cəhdin, inadlı çalışqanlığın nəticəsi idi. . M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • gərmi — f. 1) istilik, hərarət; 2) səy, çalışqanlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müvazibət — ə. 1) səylilik, çalışqanlıq; 2) cəhd etmə, səy etmə; 3) səbatlılıq, mətinlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qeyrət — ə. 1) vətənin, xalqın, müqəddəs bir şeyin təəssübünü çəkmə, onun şərəfini, heysiyyatını qoruma; 2) namus, təmiz ad; 3) fövqəladə səy; çalışqanlıq; 4) səbr, dözüm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zəkavət — ə. 1) dərin düşüncə, zehin; 2) ağıl; çalışqanlıq; fərasət, zirəklik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aktivlik — is. Fəallıq, fəaliyyət, çalışqanlıq. Aktivlik göstərmək. İntibah siyasi aktivliklə, ədəbiyyat və xalq sənətinə dönüşlə başlayır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəallıq — is. İşcillik, çalışqanlıq, fəaliyyət, aktivlik. Fəallıq göstərmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işcillik — is. Zəhməti, işi sevmə; çalışqanlıq, işgüzarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəhmətsevənlik — is. Zəhməti, işləməyi sevmə; çalışqanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəhmətsevərlik — is. Zəhməti, işləməyi sevmə; çalışqanlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əməksevənlik — is. Əməyi, zəhməti, işləməyi sevmə; çalışqanlıq. Öz uşaqların da . . əməksevənlik, qayğıcıllıq sifətləri tərbiyə etmək hər bir ananın müqəddəs borcudur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”